I-Calling
The solution creators
 
Is er op uw website informatie te vinden over uw dienst/product?: Ja
Nee
Wordt uw website bezocht door potentiële klanten?: Ja
Nee
Kunt u het telefoonnummer zien van de bezoekers van uw website?: Ja
Nee
Kunt u het telefoonnummer zien van de bezoekers van uw website?: Ja
Nee
Stel dat er 5 jaar geleden een toepassing zou zijn geweest, waarmee u kon zien wie u website heeft bezocht……. Als u gedurende die tijd tot nu, al die leads met naam en adresgegevens en telefoonnummer zou hebben verzameld, wat had dit voor effect gehad voor u?:
gesproken met:
bedrijf:
Functie:
E-mail adres:
Kaartje: Ja
Nee
contactpersoon binnen bedrijf:
Functie:
E-mail adres:
Opmerkingen/overige vragen: